zurück
Forschungspapiere
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

İklim Değişikliği ile Mücadelede Teknoloji, Türkiye için Öneriler, Bölüm II: Türkiye’de Çevreye Duyarlı Teknoloji Transferi (Technology for Combating Climate Change, Proposals for Turkey, Part II: Turkish Approach to the Transfer of Environmentally Sound Technologies)

Sakowsky Ediboglu, Ezgiİklim Değişikliği ile Mücadelede Teknoloji, Türkiye için Öneriler, Bölüm II: Türkiye’de Çevreye Duyarlı Teknoloji Transferi (Technology for Combating Climate Change, Proposals for Turkey, Part II: Turkish Approach to the Transfer of Environmentally Sound Technologies) Istanbul Policy Center, Istanbul 2022, 14 S.