back
Contributions to collected editions
Intellectual Property and Competition Law

Karadeniz’deki Ekolojik Krizin Hukuki Analizi ile Türkiye ve Rusya’nın Duruma Etkileri (The Legal Analysis of the Ecological Crisis in the Black Sea and the Effects of Turkey and Russia on the Issue)

Sakowsky Ediboglu, EzgiKaradeniz’deki Ekolojik Krizin Hukuki Analizi ile Türkiye ve Rusya’nın Duruma Etkileri (The Legal Analysis of the Ecological Crisis in the Black Sea and the Effects of Turkey and Russia on the Issue) in: Elife H. Kılıçbeyli (ed.), 100. Yılında Türkiye Rusya İlişkileri: Çok Taraflı Gelişmeler, Karşılıklı Etkileşimler, NIKA Yayınevi 2021, 55 - 91.